Potezi u domaćoj političkoj igri

Naša trenutna politička igra igra se pomoću samo 5 poteza.

Pošto smo obradili glavne oblike logike u našoj politici, možemo da od njih sastavimo kompletnu šemu.

U našoj politici ima svega nekoliko poteza koje igrači igraju, a koji odgovaraju respektivnim logikama: neoliberalnoj logici (NL) i lustracijskoj logici (LL – u dve varijante vezane za zločine i za korupciju). Osim ove tri logike, tu je i sve manje zastupljena nacionalistička logika (NcL) i na marginama kritika prethodnih nedemokratskih logika, logika belih listića (LBL).

Čitava politička igra igra se samo na osnovu 5 poteza:

1. Vi ste lopovi, mi smo pošteni

(trenutna varijanta (kontra)lustracijske logike, koja obezbeđuje samovolju novouspostavljene “apsolutne vlasti”)

2. Vi ste zločinci, mi smo pristojni (klasična lustracijska logika)

3. Vi ste paraziti, mi radimo (neoliberalna logika privatizacije, bolnih rezova itd.)

I mimo ovih, jedan sve manje zastupljeni potez:

4. Vi ste izdajnici, mi smo Srbi (nacionalistička logika)

I jedini demokratski potez:

5. “Vi se ne bavite javnim interesom, niste zaslužili glas” (potez belih listića)

Prva tri poteza ispunjavaju skoro celi politički prostor. Politika budućeg premijera je, na primer, spoj poteza 1 i poteza 3, čak uz koketiranje sa potezom „vi ste zločinci“, makar preko istraga Miloševićevih zločina koje se stalno najavljuju. Tabloidi služe da naglase potez 1: Vi (DS, SPS i drugi) ste lopovi.

Opozicioni mediji, kojih je sve manje, kao i sama opozicija (DS), još uvek igraju prevashodno potez 2: Vi ste zločinci, sa sve manje uspeha.

Zanimljivo je da, iako je ideja o kraju nacionalizma kao dominantne ideologije u Srbiji bila osporavana, nacionalistička logika danas tavori na marginama. Nacionalističke stranke (DSS, Dveri, SRS) nisu ušle u parlament i mada se nacionalistička logika još uvek u razblaženom obliku provlači kroz javni govor glavni igrači više uopšte ne koriste osnovni nacionalistički potez „Vi ste izdajnici“. Doduše, snaga sa kojom je nekada taj potez korišten umnogome je odgovorna za intenzitet današnje poruke „Vi ste lopovi“.

Međutim, sve je to manje važno. Danas su na dnevnom redu „reforme“, odnosno „izlečenje od socijalističkog samoupravljanja“ ili od „parazitskog sistema“, zavisno od toga ko govori.

Sva četiri glavna nedemokratska poteza u stvari su jedan potez čija je osnovna crta omogućavanje nečije samovolje (nacionalista, kapitala, „apsolutne vlasti“, „demokrata“) i neutralisanje drugih iz političkog prostora.

Postoji i peti, ovog puta zaista demokratski, potez, koji je, naravno, takođe na margini, ali ipak vrši neki uticaj. To je potez koji su preduzeli beli listići u svim svojim formama: „Vi ste nedemokrate, ne štitite interese građana, odnosno, javno dobro“, sa dodatnim potezom neglasanja za stranke koje ne ponude dovoljno rešenja u javnom interesu.

Politička klasa unisono je ovaj potez ocenila kao „besmislen“.