Paradoks neoliberalizma u jednoj rečenici

Novi ministar privrede Dušan Vujović:

„Komentarišući najave premijera o mogućoj privatizaciji Telekoma, delova EPS, Železnica i Srbijagasa, Vujović je istakao da, ako država nema ni kadrovske, ni sistemske ni druge pretpostavke da tim vlasništvom efikasno upravlja, onda su različite forme uvođenja privatnog sektora u ta preduzeća bolje rešenje nego monopolsko upravljanje od strane države.“ (RTV)

Gde je paradoks (2u1):

1) država nema kadrovske pretpostavke da upravlja – kaže ministar privrede kao državni činovnik zadužen za upravljanje privredom,

2) uvođenje privatnog sektora umesto neefiksane države je bolje rešenje nego monopolsko upravljanje od strane države – Šta ovde znači reč „monopolsko“ i kako se to značenje menja kada u neko monopolsko preduzeće uđe privatni sektor?