I subvencije i privatizacija (program vlade)

Aleksandar Vlahović, Blic:

Pozitivno ocenjujem i to što će se brzo početi s privatizacijom Telekoma, banaka u kojima država ima većinsko vlasništvo, „Dunav osiguranja“, a pokazana je i odlučnost da se reši problem preduzeća u restrukturiranju.

Konsolidacija „Srbijagasa“ je nužnost, a ohrabruje i najava da će ponovo biti subvencionisanih kredita privredi. Ključan je akcenat na razvoju privatne privrede, malih i srednjih preduzeća, kao i preduzetništva, a što je pokretač budućeg rasta. Dobro je da je filozofija promenjena, kao i odnos prema privatnom sektoru. Bez stvaranja uslova za razvoj preduzetništva nema mogućnosti da se država u celini snažnije razvija.

nlb_opsta_sema

(ekonomisti oduševljeno hvale vladu)