Pametna, pametna, pametna, novinarska udruženja

U novinarskim udruženjima smatraju da je privatizacija nužno rešenje pre svega kako bi se uspostavili ravnopravni uslovi na tržištu, ali i kako bi se onemogućio neprimereni politički uticaj vladajućih struktura na medije. S druge strane, upozoravaju da je neohodno učiniti sve kako bi se mediji koji su do sada radili u javnom interesu sačuvali od propasti.

„U Srbiji, činjenica, ima previše medija i biće slučajeva u ovoj privatizaciji i medija koji neće opstati. Ja mislim da je važno da država sistemskim merama pomogne da mediji koji to zaslužuju opstanu na tržištu. A ne da propadnu i oni koji su se sticajem oklonosti našli u državnom vlasništvu i onda dobili za vlasnike poslastičare i neke druge ljude van medijskog sektora“, kaže Vukašin Obradović, predsednik NUNS-a.

(Ko shvati gornju izjavu shvatio je u čemu je štos sa neoliberalizmom.)

(Tržište i zajednički fond)

Neoliberalna logika, Etihad i Fijat

Evo jedne dobre ilustracije neoliberalne logike (Javno postaje privatno) u realnosti.

Saša Radulović ovako opisuje ugovore sa Fijatom i Etihadom i poslovanje  javnih preduzeća:

„Sa dolaskom Fijata porastao je izvoz ali i uvoz jer veliki deo toga uvozimo. Ugovor sa Fijatom je štetan. Umesto da napravite nešto što važi i za domaću privredu vi dajete samo jednom investitoru a sve ostale opropada. To je nastavak te politike. Tu nema promene. Srbija pokriva gubitke i Fijata i Air Serbia. Fijat u Srbiji ne posluje pozitivno. Ima profit ove godine zato što ima velike dotacije poreskih obveznika. Da njih nema, poslovao bi sa gubitkom. To su primeri štetnih ugovora. Etihad u Srbiji ima jako loš menadžmenti i u to sam se uverio. Vuku pogrešne poteze i napravili su veći gubitak nego što je JAT imao ranije. Tražili smo od javnih preduzeća da pokažu sve ugovore jer se tu krije masa malih partijskih firmi koje iz javnog sektora izvlače novac. Nijedno od javnih preduzeća nije dostavilo sve papire. Kada bi objavili sve štetne ugovore koje imaju javna preduzeća, bilo bi kristalno jasno kuda otiče novac.“

Iz Javnog u Privatno.

I subvencije i privatizacija (program vlade)

Aleksandar Vlahović, Blic:

Pozitivno ocenjujem i to što će se brzo početi s privatizacijom Telekoma, banaka u kojima država ima većinsko vlasništvo, „Dunav osiguranja“, a pokazana je i odlučnost da se reši problem preduzeća u restrukturiranju.

Konsolidacija „Srbijagasa“ je nužnost, a ohrabruje i najava da će ponovo biti subvencionisanih kredita privredi. Ključan je akcenat na razvoju privatne privrede, malih i srednjih preduzeća, kao i preduzetništva, a što je pokretač budućeg rasta. Dobro je da je filozofija promenjena, kao i odnos prema privatnom sektoru. Bez stvaranja uslova za razvoj preduzetništva nema mogućnosti da se država u celini snažnije razvija.

nlb_opsta_sema

(ekonomisti oduševljeno hvale vladu)