Dvogled.rs i Dvogled2

Pošto je, ničim izazvan, Dvogled.rs počeo da radi, odsada ćemo tamo objavljivati tekstove. Na Dvogled2 biće tekstova, ako Dvogled.rs opet ne bude radio, a postavljaćemo periodično i zbirke objavljenih tekstova.